KAIROS

Voor wie

Kairos is er voor particulieren, voor professionele hulpverleners en voor bedrijven.

We begeleiden mensen met autisme of een vermoeden van autisme

Kinderen/Jongeren en hun ouders,
volwassenen, koppels en gezinnen

Kinderen en jongeren


Waarom word ik soms zo boos? Ik wil niet meer naar school !

Ik heb geen autisme ! Wat is dat eigenlijk ?

Hoe kan ik omgaan met vrienden ? Ik verveel me !

Kinderen en jongeren met (een vermoeden van ) autisme hebben soms extra ondersteuning nodig. Ze ontwikkelen, zoals alle kinderen, op hun eigen manier en met hun eigen bijzonderheden. Hoe meer ze zichzelf en hun omgeving begrijpen. Hoe meer plezier ze ervaren en hoe groter de kans om een positieve toekomst op te bouwen.

Ouders

Gaat ons kind wel vrienden hebben? Wat vertellen we aan de broer/zus?

Verplichten we ons kind om alles te proeven aan tafel? Waarom is in bad gaan zo moeilijk?

We kunnen toch niet alles plannen? Hoe kunnen we autisme op een begrijpbare manier uitleggen?

Hoe reageren we het best bij angsten en boosheid? Waar ligt de grens tussen emotieregulatie en verwennen?

Ouders van een kind (met een vermoeden van) autisme hebben vaak een parcours met hindernissen achter de rug of hebben vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Ouder-coaching geeft houvast in de zoektocht om je kind nog beter te begrijpen en je opvoeding en zorg te laten aansluiten bij de noden van je kind.

Volwassenen


Plannen en organiseren gaat moeilijk, dit geeft stress.

Ik wil een positieve greep krijgen op mijn autisme.

Hoe geef ik op het werk aan dat een situatie te lastig is voor mij ?

Hoe kan ik mijn onzekerheid overwinnen? Soms zijn mijn gevoelens overspoelend.

Volwassenen met (een vermoeden van) autisme kunnen botsen op onbegrip vanuit hun omgeving en hebben vragen over hun diagnose. Mogelijk ervaar je moeilijk heden in de dagelijkse ordening van activiteiten of het onderhouden van een vlot en open gesprek. Soms voel je je angstig en onzeker of is het moeilijk om duidelijk te maken wat je voelt en nodig hebt. In de gesprekken leggen we het accent op het krachten, competenties en verbondenheid. Via ons aanbod van coaching en therapie krijg je meer inzicht in jezelf en leer je grenzen aangeven.

Groepssessies

Naast individuele sessies biedt Kairos ook groepssessies aan. Deze sessies gaan door vanaf 5 inschrijvingen met een maximum van 10 deelnemers.

Relatietherapie

Altijd die details ! We willen graag meer tijd samen doorbrengen.

Hij/zij kan zo brut antwoorden.

Relatietherapie voor koppels waarvan één of beide partners (een vermoeden van) autisme heeft. Koppels, waarbij er sprake is van autisme, merken dat ze keer op keer vastdraaien in dezelfde wederzijdse frustraties en ruzies. De relatie komt onder spanning te staan of er ontstaat veel afstand. Samen met een therapeut in gesprek gaan helpt om positieve dynamieken te creëren, wederzijds begrip te vergroten en de verbinding te versterken.

Gezinnen

We maken te veel ruzie ! We willen graag praten over moeilijke onderwerpen.

In elk gezin loopt het wel eens moeilijk en veel kinderen maken vroeg of laat een lastige periode door. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een(v)echtscheiding, overlijden, schoolproblemen, ziekte of ongeval kunnen het dagelijks leven moeilijk maken. Waardoor je je machteloos of radeloos gevoel over de situatie krijgt. Gezinstherapie kan helpen om er terug door te komen. Om elkaar terug te begrijpen. Om terug positieve verbinding te voelen.
Je vraagt je misschien af...

Frequently Asked Questions

Auti-coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.  Bij een coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Psychologische begeleiding wordt gegeven aan cliënten met  psychische en psychosomatische klachten en relatiemoeilijkheden. Psychische klachten zijn onder meer angsten, depressies, trauma, verslavingsproblemen, specifieke fobieën en dwanghandelingen.

Cliënten met autisme kunnen, net zoals iedereen,  psychische klachten ontwikkelen en/of relatieproblemen.  Bij Kaiors zijn de psychologen gespecialiseerd in autisme en kunnen naast de auti-coaching ook psychologische begeleiding op maat geven.

Je hoeft niet te kiezen, je krijgt een combinatie van auti-coaching en psychologische begeleiding.  Indien er nog meer gespecialiseerd of intensievere hulp nodig is.  Dan bekijken we dit samen.  Onze psychologen hebben ook specifieke therapieopleidingen gevolgd.

De frequentie en intensiteit van onze samenwerking bepaal je zelf.

Hulpverleners, bedrijven, onderwijs

We begeleiden
mensen die beroepsmatig vragen hebben rond autisme

Supervisie

Voor hulpverleners, leerkrachten of andere professionelen die beroepsmatig vragen hebben over autisme. We luisteren naar jouw vraag over individuele cliënten, leerlingen/studenten of werknemers.

We vertrekken vanuit je vraag en reiken handvaten uit om je handelen en de context waarin je werkt meer auti-vriendelijk te maken.

Vorming op maat

Op maat van jouw vraag wordt een voorstel uitgewerkt. Dit kan een vorming van enkele uren of dagen zijn. Een meer theoretische vorming of bespreking van concrete actuele situaties.

Neem vrijblijvend contact met ons op en we verkennen de mogelijkheden tot samenwerking.