KAIROS

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Omwille van onze drukke agenda en uit respect voor ieders tijd, dienen consultaties steeds minstens 48u op voorhand geannuleerd of verzet te worden. Consultaties die niet of niet tijdig geannuleerd of verzet werden, zullen we helaas moeten aanrekenen.

Bij voorleggen van een doktersattest wordt dit bedrag kwijtgescholden.

Indien wij zelf door omstandigheden een consultatie moet verzetten, zullen wij je hierover zo snel mogelijk contacteren en een passende oplossing trachten te vinden. Er is geen financiële vergoeding voor annulaties van onze kant.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien administratieve en verplaatsingskosten kosten worden aangerekend, wordt dit op voorhand en apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op consultaties, verslaggeving en supervisie. Indien er andere diensten worden afgesproken zoals bv huisbezoek of schoolobservatie zal de prijs op voorhand met de psycholoog/coach afgesproken worden.   

Middelenverbintenis

De samenwerking in elke consultatie is een middelenverbintenis.  Wij coachen en begeleiden naar best vermogen, maar kunnen nooit voorspellen wat het resultaat zal zijn.

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten geven hun cliënten een beperkte terugbetaling voor consultaties bij een erkend Klinisch Psycholoog of Klinisch Orthopedagoog.  Gelieve de voorwaarden van uw mutualiteit na te kijken om te weten waar u recht op heeft.  Bij onze medewerkers staat duidelijk vermeld wie Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog is en wie niet.  We vragen u ook om zelf de documenten van de mutualiteit af te drukken en mee te nemen naar de consultaties zodat de Klinisch Psycholoog deze kan invullen.

 

 

PRIVACYVERKLARING

Kairos Autisme is gebonden aan de Europese GDPR regels.

 

Contactgegevens:

Kairos Autisme

Dassastraat 15   2100   Deurne

Info@kairosautisme.be

www.kairosautisme.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kairos Autisme verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door de coaches en Klinisch Psychologen als bewaard bij hun eigen nota’s.  Deze vallen onder het beroepsgeheim en mogen met niemand gedeeld worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kairos Autisme  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je toegang te geven tot onze online agenda

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kairos autisme is verplicht gegevens 5 jaar te bewaren.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle gegevens vallen onder het beroepsgeheim en mogen niet gedeeld worden met derde. Tenzij er mondelinge of schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie wordt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Kairos Autimse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kairos Autisme gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. De persoonlijke nota’s van de coach/Klinisch Psycholoog kunnen niet ter inzage vrijgegeven worden.

Je kunt een verzoek tot inzage en verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@kairosautisme.be  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kairos Autisme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Psychologencommissie.  Dat kan via de volgende link:  https://www.compsy.be/

We hopen dat je bij klachten ons eerst rechtstreeks aanspreek en we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kairos Autisme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kairosautisme.be