KAIROS

Auticoach in Antwerpen

KAIROS expertise in autisme

Kairos is een groepspraktijk van psychologen en coaches gespecialiseerd in autisme.  Wij bieden psychologische begeleiding, psychotherapie en coaching voor kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, gezinnen én koppels. 

Er worden groepssessies en infoavonden georganiseerd rond specifieke thema’s: relaxatie en mindfulness, info-avond voor ouders, omgaan met stress, ….  

Hulpverleners, bedrijven en scholen kunnen supervisie en vorming op maat aanvragen.

Hoe we werken

Je kan via het contactformulier op de website aanmelden.  Lees onder het contactformulier ook de FAQ zodat de op de hoogte bent van onze voorwaarden en samenwerkingsafspraken.

Op basis van jouw vraag zal de geschikte collega je contacteren om een kennismakingsgesprek te plannen

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de hulpvraag en de doelstellingen van de begeleiding besproken. Alle vragen die je hebt over het verloop van de begeleiding komen aan bod. Je kunt kiezen voor een individueel traject, gezins- of koppeltherapie.

Individuele therapie voor kinderen combineren we met oudergesprekken. De relatie met de ouders en het opvoedend handelen zijn onmisbaar om de ontwikkeling in goede banen te  leiden.

Je kan bij ons terecht voor:
 • Inzicht in autisme: wat zijn sterke kanten? Wat verloopt moeilijker, hoe komt dat? Inzicht in de persoonlijke kenmerken van autisme, begeleiding bij het acceptatieproces,…
 • Vragen over relaties: partnerrelatie, ouder-kindrelatie, familie, vrienden omgang met studiegenoten of collega’s.
 • Vergroten van draagkracht, aanleren van adequate copingsvaardigheden, omgaan met stress bij overgangsmomenten, belangrijke “life events” zoals geboorte kind, verhuis, scheiding.
 • Emotieregulatie en herkennen van eigen grenzen,…
 • Voor andere psychische klachten zoals angsten, depressie, OCD, eenzaamheid, trauma, eetproblemen, rouwverwerking,…
 • Werk gerelateerde vragen: omgaan met collega’s, plannen / organiseren, stress op het werk, …
 • School gerelateerde vragen : het verloop van de ochtend, huiswerk, omgang met klasgenootjes, drukte in de klas, faalangst, perfectionisme, …
 • Vragen betreffende organisatie en planning van huishouden en vrijetijd
 • Opvoedingsondersteuning
 • Koppeltherapie
 • Gezinstherapie

Lees meer over ons aanbod

"Kwetsbaarheid begint met moed.
Moed om jezelf te zijn en jezelf te laten zien "

Brene Brown
Hallo, wij zijn Kairos

Kairos is een team dat samenwerkt en kennis deelt

Onze begeleidingen zijn op maat aangepast aan de noden van onze cliënten. Ook het aantal sessies en de frequentie wordt steeds in overleg bepaald.  

 

Kairos is een kwaliteitsvolle groepspraktijk.  Ons team is gespecialiseerd in autisme, volgt regelmatig bijscholing en werkt nauw samen.  Kennis en ervaring worden gedeeld en elke psycholoog/coach volgt supervisie. Met andere woorden we staan als team achter onze cliënten.  

Waarom Kairos

Meer dan 15 jaar ervaring

Gestart in één consultatieruimte thuis en uitgegroeid tot een groepspraktijk met meerdere psychologen en coaches.

Expertise in autisme

Bij Kairos werken psychologen en coaches met een ruime algemene kennis van psychisch welzijn én expertise in autisme

Teamwork

Kennis en ervaring worden gedeeld en elke psycholoog/coach volgt supervisie en bijscholing.